Thông tin các chủ đầu tư của các dự án

Vilhouse thể hiện thông tin của các chủ đầu tư đầy đủ nhất, giúp bạn hiểu rỏ thêm về chủ nhân của các dự án mà bạn dự định sở hữu. Hãy liên hệ ngay với Vilhouse để được nhân viên tư vấn chi tiết hơn về các chủ đầu tư này.

Sea Holding

Công ty Cổ phần Bất động sản Seaholding

2008: Nhận định thị trường bất động sản đầy tiềm năng đang phát triển tốt, trở thành một trong những ngành kinh tế năng động nhất, Tổng Giám Đốc Trần Hiền Phương đã mạnh dạn thành lập Công ty Bất động sản Đông Nam Á vào năm 2008.